Beslut från IVO

2018-01-30

IVO bifaller ansökan om ändring av tillståndet för InDomi AB. Beslutet gäller namnändring från InDomi till InDomi HVB Falun, samt byte av föreståndare till Jan Kjellin. Jan Kjellin har socionomexamen sedan 30 år tillbaka och har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och unga samt drygt 15 års chefskap inom privat vård & omsorg.