Utbildad personal

2018-03-16

InDomi HVB Falun har nyutbildat 3 st personal i HAP haschavvänjningsprogrammet och CPU cannabisprogrammet för unga.