Beslut från IVO

2018-01-12

Tillsyn har gjorts på Rosenhills behandlingshem i Bodafors (Nässjö). IVO avslutar ärendet utan några åtgärder men vill uppmärksamma huvudmannen på att vidareutveckla lämplighetsbedömningarna vid inskrivning så de följer gällande bestämmelser.

IVO bedömer att

  • Föreståndaren har den utbildning och erfarenhet som krävs för att leda, utveckla och följa upp verksamheten.
  • Personalen har en sammantagen kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet för att erbjuda god och säker vistelse på boendet.
  • Bemanningen ger förutsättningar för trygg och säkerhet i verksamheten.
  • Verksamheten arbetar för att förebygga och hantera allvarliga händelser.