Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

2018-01-02

IVO bifaller verksamhetens önskemål om ändring av tillståndet för InDomi AB, gällande byte av verksamhetens åldersspann från 13 - 17 år till följande; Från 15 år och till och med 18 år.