Välkommen Kristina Lund!

2018-10-18

Välkommen Kristina Lund!
HVB Falun stärkte den 1 september 2018 upp befintlig personalstab med en behandlingsansvarig.
Kristina Lund är förskollärare i grunden, och har arbetat med barn med neuropsykiatriska diagnoser. Hon är även utbildad Steg-1 KBT terapeut.

Utbildning
Under september månad skickades ytterligare några av våra anställda på utbildning i HAP, och vi jobbar aktivt med det i verksamheterna med gott resultat.

Vår brandskyddsansvarige samt skyddsombud har också uppdaterat sina kunskaper genom utbildning i brandskydd samt SAM/BAM.

Facebook
Nu finns InDomi på Facebook! Besök gärna vår facebooksida InDomi HVB.