Ny föreståndare

2019-08-01

Therese Höglund börjar hos oss som föreståndare från augusti månad.
Hon är auktoriserad socionom, steg-1 terapeut, 1-årig utbildning som missbruksterapeut samt 1-årig utbildning inom familjebehandling.
Therese kommer närmast från konsulentstödd familjehemsvård där hon verkade som verksamhetschef. Hon har lång erfarenhet som föreståndare på HVB-hem, enhetschef socialjour, handläggare socialtjänst, behandlingsassistent LVM-hem.