Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Marit Elfström
marit.elfstrom@indomi.se
070-381 38 15


Behandlingschef

Linda Gustafsson
linda.gustafsson@indomi.se
073-783 10 03


Föreståndare Indomi Falun

Therese Höglund
therese.hoglund@indomi.se
070-381 38 15


Föreståndare Indomi Rosenhill

Sandra nilsson
sandra.nilsson@indomi.se
076-017 51 74


Behandlingsansvarig Indomi Rosenhill

Annica Wahlström
annica.wahlstrom@indomi.se
070-428 97 71

Våra medarbetare

Linda Gustafsson, Behandlingschef, Leg Psykolog
ST-psykolog inom barn och ungdomspsykologi och lång erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete. Arbetar med bedömning, utredning, behandling samt utbildning och handledning av personal. Har övergripande ansvar över vård och behandling inom verksamheterna.

Therese Höglund, Socionom och Auktoriserad Socionom, Steg 1 Terapeut
Lång erfarenhet av att vara föreståndare och verksamhetschef inom socialtjänst, familjehem och HVB-hemsverksamhet.
Föreståndare Indomi Falun.

Sandra Nilsson, Fil. mag. i Pedagogik, Fil. Kand. i Psykologi, Steg 1 Terapeut
Lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar inom socialtjänst och HVB-hem.
Föreståndare Indomi Rosenhill.

Annica Wahlström, Leg Sjuksköterska, Steg 1 Terapeut
Lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk verksamhet och HVB-hem.
Behandlingsansvarig på Indomi Rosenhill.

Henrik Wolgast, Legitimerad Läkare.Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri
Träffar alla ungdomar på Indomi Falun och gör barnpsykiatriska bedömningar och vid behov medicinska behandlingar.

Kicki Kyhle, Legitimerad Psykolog & Legitimerad Psykoterapeut
Specialitet; Samtalsterapi (KBT & DBT) samt handledning av personal.

Malin Lagström, Legitimerad arbetsterapeut
Med mångårig erfarenhet från psykiatri och barn- och ungdomshabilitering. Malin har främst arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de senaste åren men har också utbildad inom MI, yoga och mindfulness.