Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Thomas Jakobsson
thomas.jakobsson@indomi.se
076-308 57 73


Behandlingschef

Linda Gustafsson
linda.gustafsson@indomi.se
073-783 10 03


Föreståndare Indomi Falun

Amanda Brändholm
amanda.brandholm@indomi.se
070-024 06 40


Behandlingsansvarig Indomi Falun

Susanne Stattin Wagner
susanne.wagner@indomi.se
073-985 37 74


Föreståndare Indomi Rosenhill

Dana Otel
dana.otel@indomi.se
076-029 68 16


Våra medarbetare

Linda Gustafsson, Behandlingschef, Leg Psykolog
ST-psykolog inom barn och ungdomspsykologi och lång erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete. Arbetar med bedömning, utredning, behandling samt utbildning och handledning av personal. Har övergripande ansvar över vård och behandling inom verksamheterna.

Susanne Stattin Wagner, Utbildad KBT-steg 1, MI, ART, DBT
Arbetat med behandling på HVB-hem sen -97, både som behandlingssamordnare och behandlings ansvarig.
Har mångårig erfarenhet av att jobba med flickor med neuropsykiatrisk problematik och självskadebeteende samt pojkar med neuropsykiatrisk problematik och OCD.
Behandlingsansvarig på Indomi Falun.

Henrik Wolgast, Legitimerad Läkare.Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri
Träffar alla ungdomar på Indomi Falun och gör barnpsykiatriska bedömningar och vid behov medicinska behandlingar.

Kicki Kyhle, Legitimerad Psykolog & Legitimerad Psykoterapeut
Specialitet; Samtalsterapi (KBT & DBT) samt handledning av personal.

Malin Lagström, Legitimerad arbetsterapeut
Med mångårig erfarenhet från psykiatri och barn- och ungdomshabilitering. Malin har främst arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de senaste åren men har också utbildad inom MI, yoga och mindfulness.