För placeringsförfrågan kontakta oss på;

Våra specialister som regelbundet träffar ungdomarna i verksamheterna är:

Henrik Wolgast, Legitimerad Läkare.Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri.

Har lång erfarenhet av att undervisa annan medicinsk personal i Kiddie-sads och MINI KID. Han genomför även MINI KID-intervjuer med de placerade ungdomarna.

Linda Gustafsson, Legitimerad Psykolog.

ST-psykolog inom Neuropsykologi och lång erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete. Handleder personal i hur man anpassar vardagen och krav nivån utifrån kognitiv funktionsförmåga alt neuropsykiatriskt funktionshinder.

Kicki Kyhle, Legitimerad Psykolog & Legitimerad Psykoterapeut.

Specialitet; Samtalsterapi (KBT & DBT) samt handledning av personal.

Malin Lagström, Legitimerad arbetsterapeut.

Med mångårig erfarenhet från psykiatri och barn- och ungdomshabilitering. Malin har främst arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de senaste åren men har också utbildad inom MI, yoga och mindfulness.