Indomi omfamnas av kärnvärden vi ser i följande värdeord; Kvalitet, Engagemang och Utveckling. Dessa begrepp är för oss självklara och viktiga i vårt dagliga värv. En placering hos oss skall vara den unges sista!

Indomi Falun och Rosenhill HVB-hem för pojkar och flickor 12–19 år

Ibland går man vilse och vet inte längre vart man ska ta vägen. Man har fastnat i en ond cirkel där man gör illa både sig själv och andra. Alla runtomkring är arga och ledsna och börjar ge upp. Man har väntat på hjälp så länge att man har slutat att hoppas. Då kan det kännas som att man bara vill bryta upp och börja om från början. Man vill åka långt långt bort, och slippa allt, samtidigt som man behöver ett hem. Indomi betyder ”I hemmet” och är just en sådan plats dit man kan åka för att börja om från början och hitta sig själv igen. Då vi vet att de som kommer till ett HVB har många misslyckade försök bakom sig har vi satsat på ett kvalificerat innehåll i vården. Vi väntar aldrig på någon barnpsykiatrisk mottagning. Våra ungdomar står aldrig i kö. Vi erbjuder högspecialiserad vård till samtliga placerade. Detta innebär att psykiatriker och psykolog är på våra HVB-hem kontinuerligt. De gör bedömningar och erbjuder terapeutiska och medicinska behandlingar. Vi genomför även Neuropsykiatriska utredningar av högsta klass. Vid behov tar vi in en arbetsterapeut som hjälper till att skapa struktur i vardagen. Utöver detta har vi en mycket välutbildad personal som omformar de terapeutiska metoderna praktiskt i den konkreta vardagen. För hos oss är det lika självklart att KBT sker i köket så som i samtalsrummet. Allt hänger ihop och våra metoder finns med från morgon till kväll.